Dödsbon

Vi på Returbolaget tar gärna hand om hela dödsbon. Vi låter alltid kunden bestämma på vilket sätt och i vilken takt vi utför uppdraget.

Ni är i trygga händer hos oss.

Så här funkar det:

VÄRDERING OCH UPPSKATTNING AV TIDSÅTGÅNG

Kostnadsfritt värderar vi dödsboets föremål samt tar uppgifter om hur tiden för tömningen ska ske. Vi ger en offert som kan innehålla olika lösningar men som alltid har ett fast pris. Vi kommer överens när uppdraget ska utföras. Vi utför vanligtvis inte flyttstädningar men kan hänvisa till seriösa aktörer. Beroendes på storlek, geografiskt läge och årstid så kan en tömning ta olika lång tid. Vi utför bara uppdrag inom vårt närområde om det inte råder speciella omständigheter.

Ring oss så berättar vi mer!
Kontakta oss på telefon: 070-756 21 10 

VARFÖR NI SKA ANLITA OSS

Vi har en egen butik och kan därför räkna in finare föremål till förväntat försäljningsvärde. Vill ni sälja vissa föremål på auktion får ni givetvis göra det. Detta kan vara smart t.ex. med saker vi ej säljer i vår butik. Vi informerar er om så är fallet.

God värdegrund
Vi har stor erfarenhet att tömma boenden med stor diskretion och professionalism. Vi anpassar oss efter de omständigheter som ges och försöker ALLTID bemöta alla, från anhöriga till grannar på bästa sätt. Vi som utför tömningen är anställda, medlemmar och ibland familj. Vi anlitar aldrig någon utanför Returbolagets sfär.

Social och ekonomisk hållbarhet
Som ett socialt företag så tar vi ej ut vinst. All eventuell vinst går tillbaka till Returbolagets verksamhet och kan där vara avgörande för hur många personer vi kan ha på arbetsträning mm. Vi tror på alla människors lika värde och att ha ”ett schysst jobb att gå till” Returbolaget har mycket stor erfarenhet av socialt arbete med denna målgrupp.

Ekologisk hållbarhet
Med vår erfarenhet vet vi vad som kan säljas eller inte. Vid tömningen så delar vi upp alla föremål i tre olika kategorier:

  1. Det vi säljer i vår butik (ibland även via andra kanaler, t.ex. tradera)
  2. Det vi skänker bort till välgörenhet (kunden kan här få välja vilken)
  3. Det vi källsorterar och lämnar till återvinningen.